محل تبلیغات شما

متین فرامرزیبوته ی   کدویی  در کنار درخت چنار بسیار قدیمی که این درخت چنار از سال های دور در اینجا زندگی میکرده و بسیار بلند بود ، رویید

بوته ی کدو در طول بیست روز آنچنان رشد کرد و قامت بلندی گرفت که کاملا دور درخت چنار پیچید و به آخرین برگ او در نوک درخت رسید

بوته ی کدو چون خود را بالاتر از درخت چنار دید مغرور شد و نگاهی به چنار کرد.

از چنار پرسید : تو چند ساله هستی ؟

چنار جواب داد : بیشتر از دویست سال.

کدو به او خندید و با لحن مسخره آمیز گفت : من در عرض بیست روز از تو بلدتر شدم . تو چقدر تنبل هستی.

چنار به او گفت : ای کدو امروز روز داوری و قضاوت برای اثبات برتری نیست

فردا که باد پاییزی بر من و تو بوزد آنگاه معلوم خواهد شد که کدام یک از ما بهتر هستیم.

اما کدو میخندید.

فصل پاییز فرا رسید و بادهای بسیار سهمگین می وزید.

باد آنچنان کدو را با خودش برد و از جا کند که هرچقدر تلاش میکرد که خودش را کنار درخت چنار جای دهد اما نمیتوانست

باد او را با خود برد و درخت چنار به دلیل استقامت بالا در جای خودش ماند.


نور چیست؟ یکی از شکل های انرژی است.

چشمه ی نور چیست؟ چشمه ی نور جسمی است که ازخود نور تولید می کند.

انواع چشمه های نور:

طبیعی: درطبیعت وجود دارد و به وسیله ی انسان به وجود نیامده است. مانند: خورشید، ستارگان و کرم شب تاب

مصنوعی: به وسیله ی انسان ساخته شده است. مانند شمع، چراغ های روغنی و نفتی قدیمی، چراغ های برق امروزی.

نکته: برای آنکه جسمی دیده شود باید نور به آن بتابد و نوری که ازسطح جسم بازتابش پیدا می کند به چشم ما برسد.

نکته: نوری که از خورشید به زمین می رسد ازهفت رنگ تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش

منشور چیست؟ وسیله ای آزمایشگاهی از جنس شیشه است که به کمک آن می توان نور را تجزیه کرد.

تجزیه ی نور یعنی چه؟ به جدا کردن رنگ های مختلف نور به وسیله ی منشور تجزیه ی نور می گویند.

 نکته: قطرات ریز آب موجود در هوا نیز می توانند مانند منشور نور خورشید را تجزیه کنند و رنگین کمان به وجود آورند.

رنگین کمان را در چه زمانی می توان دید؟ اگر پس ازباران بلافاصله هوا آفتابی شود زمانی که پشت به آفتاب می ایستیم می توانیم رنگین کمان را ببینیم.

ذره بین چیست؟ وسیله ای از جنس شیشه است که به شکل عدس ساخته می شود به همین دلیل به آن عدسی نیز می گویند.


محيط مبارزه (تاتامي) براي  رده سني بالاي 14 سال 8 در 8 و براي زير 14 سال 6 در 6 متر در نظر گرفته ميشود.

(زمان مسابقه)

زمان مسابقه (مبارزه): زمان مسابقه  براي بزرگسالان در رده آقايان 3 دقيقه و زمان مسابقه بانوان بزرگسال 2 دقيقه محاسبه ميشود.

زمان مسابقه در رده سني  جوانان ( 14 و 15 سال)  و رده سني  اميد ( 16 و 17 سال)  2 دقيقه محاسبه ميشود.

زمان مسابقه براي زير 14 ساله ها  5/1 (یک و نیم) دقيقه خواهد بود.

(امتيازات)

امتيازات شامل موارد زير است:

یوکو = يك امتياز ( چودان و جودان زوكي داراي امتياز یوکو ميباشد و به طور كلي به ضربات دست كه به 7 ناحيه تعيين شده كه عبارتند از سر،صورت،گردن،شكم،سينه،پشت،پهلوها  اصابت نمايد داده ميشود)

وازاری  = دو امتياز (ضربات پا به ناحيه چودان  يعني سينه ، شكم ، پشت ، پهلوها   داراي امتياز وازاری  ميباشد)

ایپون  = 3 امتياز ( هر ضربه پاي صحيحي كه به ناحيه جودان يعني سر و صورت  و گردن حريف زده شود داراي امتياز ایپون  است،

 و همچنين اگر حريف خود بر روي زمين افتاده باشد يا با پرتاب صحيح  و قانوني و يا دروي  پا  توسط حريف بر روي زمين بيفتد  در اين صورت هر تكنيك صحيح و امتياز داري از جمله  هر ضربه دست و يا پا  بر روي حريف اجرا گردد داراي امتياز ایپون یعنی دارای 3 امتیاز ميباشد)

( شراط تكنيك و ضربه  براي دريافت امتياز)

امتياز هنگامي داده ميشود كه تكنيك شرايط زير را داشته باشد ( 6 شرط اساسي):

1-     فرم خوب

2-     نيت پاك ورزشي (جوانمردانه) يعني ضربه فقط براي كسب امتياز باشد

3-     نمايش قوي   ( يعني  تكنيك داراي قدرت وسرعت لازم باشد)

4-     آگاهي (زانشين) ( آگاهي  قبل از اجراي تكنيك  و در  هنگام اجراي تكنيك  و  بعد از اجراي تكنيك )

5-     زمان مناسب

6-     فاصله درست

 

( نقاطي كه  براي كسب امتياز ميتوان ضربه زد)

ضربه بايد به نقاط زير زده شود:

1-     سر

2-     صورت

3-     گردن

4-     شكم

5-     سينه

6-     پشت

7-     پهلوها

 

( چگونگي ضربات در مسابقه)

در رده سني بزگسالان ( سال به بالا)  ضربات  به صورت كنترل شده و بدون ايجاد جراحت  به ناحيه سر،صورت، گردن ( نه گلو )   مجاز است و ضربه به قسمتهاي  سينه،شكم،پهلوها و پشت  به شرط آنكه  ضربه به صورت قانوني و صحيح اجرا گردد ميتواند با سرعت وقدرت وارد شود.

در مسابقات رده سني زير سال  ضربات دست هيچگونه تماسي با سر و صورت و گردن حريف نبايستي داشته باشد و بايد  با كنترل و با فاصله 5 تا 10 سانتيمتري به سر و صورت و گردن حريف زده شود و تكنيكهاي پا فقط در صورت تماس سبك ( تماس پوستي) ميتواند داراي امتياز باشد ،و ضربات دست و پا به وسط بدن حريف يعني قسمتهاي سينه و شكم و پهلوها و پشت  بايد به صورت سبك اجرا گردد به صورتي كه باعث آسيب ديدگي  حريف نگردد.


 

1 –اندازه محوطه مسابقه 8در8 ودومترازهرطرف منطقه ی ایمنی که جمعا 12 در12میشود(صحیح).

2- پرچم ویانشان ملی کشورمسابقه دهنده برروی سینه ی چپ کی کاراته مسابقه  دهنده نبایستی از 100 در100 میلی متر بزرگترباشد (غلت)  چون 8 در12 میباشد    3- ژاکت لباس کاراته نبایستی بیش از4/3ران را بپوشاند (ص) چون اگربیشتر باشد نمی توان به سهولت حرکت کرد.

4- شلوار لباس کاراته بایستی 3/2 ساق پا رابپوشاند(ص)  چون اگر کمتراز آن باشد دیگر به ان نمی توان شلوار گفت.

5- آستین لباس کاراته نباید ازمچ دست بلندتر باشد(ص) چون اگر بلند تر باشد مانع دید ضربات دست میشود.

6- اگرلباس کاراته کارخیلی بلند بود ووی نتواند آنرا به موقع تعویض نماید داور می تواند به وی اجازه بدهد که آستینها رابه داخل تاکند(غ)

7- از لنز چشمی سخت میتوان درمسابقات کومیته استفاده کرد(غ) چون در صورتی میتوان ازلنز چشمی نرم استفاد کرد با اجازه ی دکتر وآسیبهای احتمالی را خود مبارزقبول کند .

8-استفاده ازگشواره وگردنبند(طلسم یا دعا) به دلایل مذهبی آزاد است(غ)چون   بانظر مساعدکمیته داوران ودرصورت عدم ایجاد صدمه مجاز میباشد.

9- استفاده ازدندان فی (دندان مصنوعی)آزاد است اگرشرکت کننده ریسک آنرا  پذیرفته وتوسط داور ودکتر مسابقه تایید شود (ص) .

10- مبارزین باید با خم شدن کامل به همدیگراحترام بگزارند ولی در هنگام کمبود  وقت میتوانند فقط سر راحرکت دهند کافی است(غ)  چون مبارزین بایدقبل از شروع ودر پایان مسابقه باید به همدیگرکاملا احترام بگذارند (یعنی تا زاویه ی 45  درجه خم شوند).

11- مربی میتواند آرنج تیم را در هنگام مسابقه تعویض نماید (غ).

12- در مسابقات انفرادی درصورت جراحت ورزشکار مربی میتواند کس دیگری راجایگزین نماید (غ) در مسابقات انفرادی رزرو وجود ندارد.

13- اگر دو تیم درتعداد برندگان مساوی باشند قدم بعدی در تعیین برنده شمارش امتیازات در مسابقه است (غ) اگردو تیم در تعداد بردها وباخت ها مساوی بودند مسابقه ای باحضور دو نماینده تیم ها(نماینده ها باید جزو تیم باشند ادامه می یابد)ودر صورت تساوی مسابقه دریک زمان یک دقیقه ای( سای شیای)ادامه مییابد.

14- اگر دو تیم در تعداد امتیازات وبردها مساوی بودند مبارزه دیگری برای تعیین برنده انجام خواهد شد(ص)  توضیح در جواب سوال 13 میباشد.

15- در اولین دور مسابقات تیمی . تیمی اجازه ی مسابقه خواهد یافت که کلیه ی نفرات آن تیم حاضرباشند( ص) دراولین دور مسابقات باید کلیه ی نفرات آن تیم حاضر وبه هم احترام بگذارند.

16- تمام وسایل حفاظتی باید موردتایید(wfk) فدراسیون جهانی کاراته باشد(ص) چون برای جلوگیری ازصدمات باید ازوسایل مورد تایید (wfk )استفاده نمود                                                                   

۱۷- مربی درتمام مدت مسابقه بایدگرمکن راپوشیده وکارت رسمی مسابقه را به گردن بیاویزد(ص) چون لباس رسمی مربی گرمکن میباشد  باید کارت رسمی برای شناسایی لازم است.

- مدت زمان مسابقه مردان سه دقیقه و ن ونوجوانان وجوانان دودقیقه است(ص).

19- ضربه ی آرام پا به جودان را میتوان سامبون داد زیرا این تکنیک ازجمله تکنیکهای مشکل محسوب میشود(غ) چون تمام ضربات امتیازدارباید شش شرط اصلی را دارا باشند.

20- به اجرای ضربه ی سریع چودان گری وتسوکی که هردوبه تنهایی دارای امتیازباشند امتیاز سامبون تعلق میگیرد(غ)فقط امتیاز یک تکنیک را میتوان داد .                                                                        

21- تماس سبک تکنیک به ناحیه ی گلوکه باعث جراحت نشودنیازبه اخطاروجریمه ندارد (غ) چون ناحیه ی گلو یکی از نقاط حساس برای حیات انسان  میباشد به آن دلیل هرضربه سبک حتی تماس پوستی به ناحیه ی گلو جریمه ویا    اخطار دارد .

2۲- ضربه به بیضه شامل جریمه نخواهد بود مگر اینکه حمله عمدی باشد(ص)                                    

23- خطاهای کاتاگوری یک ودو باهم جمع نمی شوند(ص).

24- چوکوکواخطار اولین خطای کاتاگوری یک وکاتاگوری دواست(ص) چون اخطار های دیگررا میتوان در اولین بار داد ولی چوکوکورا نمی توان برای دومین یا سومین ویا چهارمین بار داد.

25- کیکوکو ممکن است بطورمستقیم بدون اولین اخطاربه خاطی داده شود (ص) . چون درشدت ضربه ی بیش از حد یافرار در ده ثانیه آخر نیازبه جریمه ی بیشتربرای نقض قوانین می باشد.

26- کاتاگوری یک کیکوکو هنگامی داده میشودکه توانایی مبارز برای برنده شدن اندکی کاهش یافته باشد (ص) توجه 1- درخطاهای کاتا گوری یک اگرتوانایی مبارزکاهش نیافته باشد (چوکوکو)2-اگرتوانایی مبارز اندکی کاهش یافته باشد   (کی کوکو) 3- اگر توانایی مبارزبطور جدی کاهش یافته باشد(هانسکو چویی).  واگرتوانایی مبارز به صفررسیده باشد ( هانسکو) میباشد.

27- کاتاگوری یک هانسکوچویی ممکن است به بطور مستقیم ویابعداز اخطار ویاکیکوکو داده شود(ص) چون تمامی اخطارها از روی شدت خطاها داده میشود                                                                 

 28- هانسکو چویی زمانی اعمال میشودکه توانایی مبارز بطورجدی توسط حریف  کاهش یافته باشد (ص).

29- هانسکوبرای شکست جدی قوانین اعمال میشود(غ) شکاکو میباشد.

30- شیکاکورامیتوان به طورمستقیم وبدون دادن اخطارازهرنوع اعمال کرد (ص)

31- اگرازمبارزی اعمال ناشایستی سرزدهانسکو بعدازشورقاضی هاداده خواهد شد(غ) شیکاکو رای صحیح میباشد.

32- اگر از مبارزی اعمالی ناشایست سرزد هانسکو رای صحیح میباشد (غ)    شیکاکو رای صحیح میباشد.

33-اگر از مربی ویایکی از افراد تیم که مبارزه کننده هم نباشد اعمالی ناشایست سرزد که باعث لطمه خوردن به پرستیژکاراته-دوشودبه مبارز میتوان شیکاکو داد(ص).

34-اعلان عمومی درخصوص شیکاکوبایدانجام شود(ص).

35- شورا کمیته داوران درخصوص حد شیکاکو تصمیم نهایی راخواهند گرفت(ص).در خصوص حد شیکاکو کمیته (کمسیون ) داوران تصمیم خواهندگرفت .

36- شش مورد برای تصمیم گیری تعیین امتیاز وجود دارد (ص)اگر ضربه ی امتیاز داری که هر یک از این شش موردرا 1- داشتن نیت پاک ورزشی 2- فرم خوب3- نمایش قوی 4-آگاهی قبل و حین وبعد ضربه (زانشین)5- فاصله درست  6- زمان مناسب- نداشته باشدفاقد امتیاز است.

37- آیوچی به معنای اصابت دوضربه ی موثروهمزمان است(ص) اگر دو تکنیک  دارای شش شرط اصلی امتیازوهمزمان اجرا شود  ایوچی میباشد وامتیاز به هیچ یک از طرفین داده نمیشود.

38- اکر یک قاضی علامت (ایپون)را برای آکانشان بدهد ودومی (ایپون) برای آئو وسومی علامت (مینای)رانشان دهد داور وسط باید (توری ماسن) دهد  (غ)    چون داور وسط میتواند هم برای آکا ویابرای آئو رای بدهد                                                                                                                                       39- اگر بعدازیامه داور-دوقاضی امتیاز (ایپون)رابرای آئوودیگری (مینای)رانشان دادند داور میتواند امتیاز ایپون را به آکا بدهد(غ) چون داور زمانی میتواندامتیاز خود را اعمال نماید که از طرف یک قاضی حمایت شود.

40- در هانتی داور وسط رای برتر وقاطع راخواهد داشت(ص)فقط در این مورد داور وسط رای برتر دارد.

41- اخطارها ویاجریمه های اعمال شده درطول مسابقه تا سای شیای ادامه خواهدیافت(غ) چون سای شیای یک مسابقه ی یک دقیقه ای جدا گانه میباشد.                                                                   

42- اگر آکا موفق به کسب امتیازدرلحظه ی خروج آئواز تاتمی شود میتوان هم امتیاز وهم اخطار کاتاگوری دو رابه آئو داد(ص).

43- به شرطی که مبارزبا هل دادن (فشارفیزیکی)حریف به خارج از تاتمی نرود جوگای درست درلحظه ی تماس هرنقطه از بدن باخط بیرونی محوطه ی مسابقه روی میدهد ( ص) فقط موی سر استسنا میباشد.

44- مطابق با بخش ده کتاب قوانین داوری کاراته هنگامی که مبارز بیافتد یاپرتاب شود و نتواندبرروی پای خودباستد داور فورا بایستی به وقت نگهدار برای گرفتن وقت( ده ثانیه)بابلندکردن دست علامت دهد (غ) چون داور وسط با سوت برای نگه داشتن وقت ده ثانیه علامت میدهد ونهایتا در آخر بادست علامت داده ویامه می گوید.

45- مطابق با فانون ده ثانیه وقت نگه دار بایستی وقت را درهنگامی که مبارز برروی پای خوددرجای خود میاستدوداور وسط دستش رابلند میکند قطع کند (ص)                                                                 

46-هر مبارزی به زمین بیافتدویا بوسیله حریف پرتاب شود ویاناک دان شود ونتواند برروی پای خود درمدت ده ثانیه بیاستد بطور اتوماتیک از دور مسابقه حذف خواهد شد(غ) یکبار دیگر میتواند مسابقه داده واگربه همان صورت دوباره برنده شودوبالا بیاید بری بار سوم دیگر از دور مسابقه حذف میشود.

47- اگر دو مبارزیکدیگر رادریک زمان مجروح نمایندونتوانند به مسابقه ادامه دهند مسابقه به نفع کسی که بالاترین امتیازرا دران لحظه داردتمام خواهد شد (غ)                                                               

48- به مبارزی که امتیاز بگیردواز محوطه ی مسابقه قبل از یامه ی داور خارج شوداخطار جوگای تعلق خواهد گرفت(ص) اگر بعد از یامه ی داور بیرون رود امتیاز میگیرد ولی قبل از یامه ی داور باشد اخطار جوگای تعلق می گیرد

49- پس از زنگ مسابقه مبارز نمیتواند امتیازبگیردویانمی توان به وی اخطارداد(غ) چون بعد از زنگ مسابقه نمیتواند امتیاز بگیرد ولی می توان بعداز زنگ پایان به او اخطار داد.

50- درمسابقات نوجوانان هر تکنیکی که به سرصورت وگردن اصابت کند وباعث جراحت شودشامل اخطارویا جریمه خواهد شد(ص) تمامی ضرباتی که باعث جراحت شود در تمامی رده های سنی اخطار وشامل جریمه میباشد مگر اینکه خودمبارز مقصر باشد.

51- درمسابقات نوجوانان ضربه ی پابه صورت در صورتی مجازاست اصابت پوستی داشته وجراحت وارد نسازد ( ص).

52- در مسابقات جوانان وبزرگسالان اصابت سبک تکنیک برای ضربه جودان دست مجاز بوده وبرای ضربه ی پا نفوذ بیشترمجاز است(غ)چون درمسابقات بزرگسالان ضربات دست تماس پوستی ودرجوانان ضربات دست بدون تماس پوستی وضربات پا در هردورده ی سنی فقط تماس سبک (تماس پوستی) میباشد.

53- مبارزاجازه ی ادامه ی مبارزه رادر صورتیکه برای دومین بار باهانسکو برنده شده باشد را نخواهد داشت(غ) چون اگر برنده شدن مبارز براساس مجموع خطاهای کاتاگوری یک ویامجموع صدمات وارده باشد دومین پیروزی به همین شکل باعث خارج شدن برنده از آن دورمسابقات خواهد شدو هانسکواحتمال دارد از نوع کاتاگوری دو باشد.

54- مبارزاجازه ی اعتراض به حکم را درصورت بروز اشتباه در ثبت امتیازات راخواهد داشت( غ) چون مبارز هیچ گونه اعتراضی نمی تواندبه هیچ یک از داوران بکند فقط مربی مبارز می تواند آنهم در چهارچوب قانون.

55- هنگامی که مبارزی به سلامت وبدون جراحت ازسوی حریف به زمین افتاد داور 2 ثانیه به حریف جهت کسب امتیاز زمان خواهد داد(ص)

56- هنگامی که داور امتیازی رادید(یامه)داده و نظرخودرابادست به سمت مبارز  امتیازگرفته نشان میدهد(غ)  چون وقتی داور امتیازی رادید یامه داده وبه جای خود  باز گشته ودست به طرف مبارز امتیاز گرفته وبعد از جمع امتیازات  امتیاز صحیح رابه مبارز میدهد .

57- بانداژ درصورت تایید دکتررسمی مورد قبول میباشد (ص) بانداژ درصورت تایید دکتر رسمی وداورمورد قبول میباشد.

58- اگر داور وقاضی ها نتوانند در پایان مسابقه به توافق برسند بایستی باحکم م نمایند(غ)  چون حکم حق مداخله درقضاوت پنل  داوری راندارد.

59- اگر بعد از شروع مسابقه معلوم شد که مبارز محافظ لثه ندارد  مبارز خاطی از مسابقه محروم خواهد شد(غ)  اگرقبل از مسابقه بود داور یک دقیقه به مبارز جهت تهیه ی لثه وقت خواهد داد و اگر بعد ازشروع مسابقه بودمقصر داور حکم میباشدیک دفیفه جهت تهیه ی لثه وقت داده میشود .

60- داور وسط کلیه ی فرمانها وامتیازات را صادرخواهد داشت (ص)  تمامی  فرمانها ودادن امتیازات واخطارهارا همه وهمه راداور وسط خواهد داد

61- اگر دوقاضی یک امتیازرابدهند داوربایدمسابقه راقطع کند (غ) اگرداوروسط نظرش نداشتن امتیاز تکنیک باشد می تواند مسابقه راادامه دهد .

62- اگرسه داور امتیازی رابرای اکا اعلان نمایند درصورتیکه داور وسط مطمئن است که آنها اشتباه کرده اندنیازی نیست که مسابقه راقطع نماید (غ)اول باید مسابقه را قطع نماید و درجای خود میاستدوبرای یک بارعلت نداشتن امتیازرانشان داده اگر یکی از داوران رای خود راتوری ماسن اعلان کرد میتواند توری ماسن اعلام کند درغیر اینصورت باید امتیاز رابدهد.

63- زمان مسابقه باعلامت داوروسط شروع وبایامه ی وی قطع خواهدشد(غ)    چون زمان مسابقه با( شبوحاجمیه ) شروع میشود نه باعلامت.

64- هیئت پانل داوری مسابقه ی کمیته شامل داور وسط سه قاضی وحکم ووقت نگهدارخواهدبود (غ)  چون پانل داوری از یک داور وسط  ( شوشین ) وسه قاضی کمک ( فوکشین) ویک حکم ( کانزا ) تشکییل شده است .

65- هنگامی که مبارز لیزبخوردوبه زمین بخوردحریف وی بلافاصله امتیازکسب نمایدامتیازوی سانبون خواهد بود (ص).

66- ضربه ی جودان زوکی بعد از دروی پادارای امتیازنیهون خواهدبود(غ)ضربات دست اگر شش شرط اصلی را دارا باشد دارای امتیازایپون میباشد   مگر درصورت خود لیزبخورد وبافتدو یا با آشی بارای ویاباپرتاب های مجاز   ( زیر کپل یا کمربند ) درصورتیکه تنه روی زمین باشد دارای امتیاز سامبون میباشد.

67-  اگر داور صدای زنگ  پایان مسابقه رانشنید حکم باسوت  به وی علامت خواهد داد(غ)  این از جزو وظایف ناظر برثبت  امتیازات ( سوپروایزر ) میباشد.                                                                          

68 –یک ضربه ی کنترل شده ی آرنج (اوچی ویا هیجی آته) که دارای شرایط  ششگانه ی امتیازباشد دارای امتیازخواهدبود (غ) ضربات آرنج( هیجی ) درکاراته اسپورتی جزو ضربات خطر ناک میباشد وامتیازندارد.

69- اگرمبارزباخواست خود ازمسابقه کناره گیری نمایدکیکن شده وهشت امتیاز به حریف وی داده خواهد شد (ص) اگردرمسابقه حاضر نشود 8 امتیاز به حریف داده خواهد شد ولی در حین مسابقه کناره گیری نماید امتیاز او صفر وامتیاز حریف هر چه باشد 8 میگردد.

70- آگاهی یا زانشین عبارت است از ادامه ی هوشیاری پس از نشست ضربه(ص) آگاهی وهوشیاری قبل وحین وبعدازنشست ضربه را( زانشین )مینامند                                                                    

71- اجرای ضربه ی متوالی دست که هرکدام دارای امتیاز باشددرمجموع امتیاز نیهون به آن تعلق خواهد گرفت(غ) ضربات امتیاز دار دست فقط یک امتیاز دارد .

72-   مبارزی که درداخل محوطه ی مسابقه قرار داردامکان گرفتن امتیازاز مبارزی که درخارج از محوطه ی مسابقه است راخواهد داشت (ص) چون اگر مبارزی در خارج تاتمی  قرار بگیرد و حریف مقابل بتواند قبل از یامه ی داور امتیاز بگیرد امتیاز او را خواهند داد وهم به مبارز اخطار جوگای تعلق خواهد گرفت.

73- تکنیکی که به صورت حریف اصابت وباعث جراحت اندکی شود میتواند دارای امتیاز باشد در صورتیکه حریف مقابل دچار خطای مو بوبی شده باشد(ص)   اگر مبارزی ضربه ی امتیاز داری رااجرا نمود وحریف مقابل خود موبوبی کرد ودچار آسیب شد  هم به مبارز اجرا کننده ضربه امتیاز وهم به خاطی اخطار موبوبی داده خواهد شد( غ ).

74- درمسابقات جوانان وبزرگسالان اصابت دستکش به گلومجازاست (غ)   چون گلو از اجزای حیاتی انسان میباشد در کاراته ی اسپورتی ضربه به گلو حتی سبک اخطار وجریمه دارد( غ  ).

75- اگر هیچ گونه موردی جهت تصمیم گیری پس از سای شیای وجود نداشته باشد شورای داوران (کنسول داوران)تصمیم خواهد گرفت (غ)

76- تکرار درضعف دفاع موبوبی است (غ) چون موبوبی زمانی اتفاق میافتد که خاطی آسیب ببیند.

77- مبارز را برای مبالغه درجراحت(تمارض)نمی توان جریمه کرد (غ) مبارزی  که درجراحت مبالغه میکندنسبت به مبالغه آن جریمه ی مناسب رامیتوان کرد.                                                            

78 - پرتاب از روی شانه از قبیل سئوناگه یا کاتاگروما وغیره مجاز است اگر حریف بتواندطرف مقابل راسلامت به زمین بزند(غ) چون هر گونه پرتاب از کمر به بالا در کاراته ی اسپورتی ممنوع میباشدومجری فن اخطارویاجریمه خواهدشد .

79- کاتاگوری 2 کیکوکورانمی توان دادبه جزاینکه قبلا چوکوکوداده شده باشد(غ) چون تمامی جرایم(1-کیکوکو 2- هانسکو چویی 3- هانسکو 4 – شیکاکو ) را می توان بطور مستقیم ویاجمع جرایم داد.

80- وقتی که پانل داوری بر خلاف مقررات قضاوت کردداورحکم بایدبلافاصله به سوت خود بدمد (غ) حکم طبق قانون داور ویا قاضی نیست وحق رای ندارد وهیچ قدرتی درقضاوت نخواهد داشت .

81- مسابقه درهنگامی که دو مبارز روی زمین افتاده اند ممکن است ادامه پیداکند (غ)چون وقتی هر دومبارز روی زمین افتاده اند دیگر امکان گرفتن امتیازوجود نداردوداور باید یامه دهد.  

82- در مسابقات تیمی( کومیته )سای شیای وجودندارد( غ )چون سای شیای نیز در مسابقات تیمی کومیته وکومیته انفرادی وجود دارد.

83- داوروسط میتواند باقاضی هادر باره ی جریمه ی  اصابت بیش از حد م نماید ونظردکتر رادرخصوص جراحت به آنها بگوید ( غ ) شورا فقط در شیکاکو میباشد .

84- درمسابقات نوجوانان اصابت دستکش به صورت دارای امتیاز است ( غ ) دررده ی سنی نوجوانان هرگونه تماس ضربات دست به سر وصورت وگردن و حتی کلاه ایمنی نه تنها امتیاز ندارد بلکه شامل اخطار وجریمه نیز میباشد .

85- داور وسط ده ثانیه را بادمیدن به سوت اعلام میکند ( ص )  زمانی مبارز یامبارزین بافتند وناک دان شوندداور وسط بادمیدن به سوت خود ده ثانیه رااعلام میکند.

86-  خطاهای کاتاگوری1 وکاتاگوری 2 باهم جمع نمی شوند ( ص ) چون خطاهای کاتاگوری یک شامل1-تکنیکهای بااصابت بیش ازحد ووتکنیکهای اصابت یافته به گلو 2- حمله مستقیم به بازوها وپاهاومفاصل ویاروی پا 3- حمله به ناحیه ی صورت بادست باز(از پیشانی تاچانه) 4- پرتابهای خطرناک(ازکمربه بالا) که موجبات آسیب  رساندن وجراحت حریف مقابل را فراهم سازد وخطاهای کاتاگوری 2 شامل 1- تمارض ویاتظاهرنمایش جراحت بیش از حد که هرکدام ازموارد ذکرشده جریمه ی خاص خود راخواهد داشت2-  خروج(های مکرر)از محوطه ی تاتمی(جوگای) 3- موبوبی( نداشتن پوشش مناسب درهنگام حمله ودفاع که موجب جراحت شود ) 4- اجتناب از مبارزه به نحوی که حریف نتواند از وی امتیاز کسب نماید ( مسابقه راببندد ) 5- بغل کردن ویاگلاویز شدن باحریف کشتی کرفتن ویاهل دادن ویاگرفتن حریف بدون قصد پرتاب ویا وقت کشی 6- اجرای تکنیکی راکه نتوان کنترل کرد 7- حمله باسر ویازانو ویا آرنج به حریف 8- صحبت کردن ویاتحریک حریف ویاعدم فرمانبرداری ازداور ویا ارتکاب به عمل ناشایست ویا توهین به داور ویاعدم رعایت آداب ورزشی .

87- مبارزی که برای اصابت بیش ازحد( هانسکو چویی ) گرفته است وسپس اقدام به پرتاب حریف بدون ضربه را بنمایدهانسکو خواهد شد ( غ ) چون اصابت بیش از حد از نوع خطاهای کاتاگوری یک میباشد و اقدام به پرتاب حریف بدون ضربه از نوع خطاهای کاتاگوری دو میباشدو اخطارهای کاتاگوری یک وکاتاگوری دو باهم جمع نمیشوند.

88- اکر بعد از یامه دو قاضی توری ماسن دهندودیگری ایپون به آئوبدهدداور وسط میتواند به آکا امتیاز بدهد ( غ )چون داور وسط زمانی میتواند رای خود را اعمال کندکه از طرف یک داور حمایت شود.

89- مبارز درشروع اولین مسابقه بایستی بانداژ خود راباز کند حتی اگر دکتر بگوید که وی قبلا مجروح شده است ( غ ) بانظر مساعد دکتروداور- مبارز میتواند از بانداژ استفاد نماید .

90- اگرمبارز حمله ی حریف رادفاع کند ودرزد حمله چودان زوکی بزند امتیاز وی نیهون خواهد بود ( غ ) تمامی ضربات امتیاز دار دست بصورت ایستاده ایپون میباشد .

91- درمسابقات نوجوانان ضربه ی پای جودان میتواند صورت رالمس کندولی نباید جراحت ایجاد نماید( ص ).

92- قبل از شروع مسابقه سرداور( کنترل کننده ی محوطه ی مسابقه)باید کارت  پزشکی مبارزین راچک کند ( ص ) رسیدگی به کارت پزشکی مبارزین یکی از  وظایف سرداوران میباشد.

93- اگر در جدول اشتباهی رخ دهد ومبارزین مسابقه دهند نمی توان تغییری در جدول ایجاد کرد  ( غ ) اگر درجدول اشتباهی رخ دهد باید نتیجه هرجه باشد پاک شده ومسابقه ی دیگری انجام می گیرد واگر مقصر مربی تیم باشد  آن تیم بازنده میشود .

95- اگرمبارزی باخطای خود مجروح شود داورباید حریف وی راجریمه کند( غ )

96- ضربه ی همزمان وموثر دومبارز برروی یکدیگر ( آیوچی ) است ( ص )  هر چند نمی تواند دو ضربه همزمان و شرایط شش گانه امتیاز را دارا باشد ولی اگر اتفاق بیافتد آیوچی میباشد.

97-  تکنیکهایی که جزو تکنیکهای مشکل به حساب آیداگردر یکی ازموارداجراناقص باشد دارای امتیاز خواعد بود ( غ ) چون ضربای دارای امتیاز است که شرایط شش گانه امتیاز راداراباشد 1- داشتن نیت پاک ورزشی 2- فرم خوب 3- نمایش قوی 4- ادامه ی آگاهی بعداز نشست تگنیک ( ذانشین ) 5- زمان مناسب 6- فاصله ی درست .

98- حکم بایدازداوروسط بخواهد که مسابقه راقطع نماید اگر ملاحظه کند که جوگای روی داده وداورآنرا ندیده است ( غ ) چون داور حکم قاضی نیست ونمیتواند قضاوت نماید ووظیفه ی حکم زمانی میتواند با سوت ویا پرچم به سر داور اطلاع دهد که مواردی خلاف قوانین را ببیند.

99- مبارزی که ازداور اطاعت نکند هانسکو خواهد شد ( غ ) نسبت به نقض قانون جریمه خواهد شد.

100- سرداور کنترل کننده منطقه به داور دستور قطع مسابقه راخواهد داد اگرحکم علامت مبنی بر خلاف بودن قانون رانشان دهد ( ص ) چون این یکی از وظایف حکم است .

101-  اگر در ضربات متوالی اولین تکنیک ( ایپون ) ودومی شامل جریمه باشد   هردو را میتوان اعلام کرد ( غ ) رای صحیح جریمه ی خاطی است.

102- ردکردن ضربه واجرای تکنیک مستقیم به پشت حریف امتیاز ایپون خواهد داشت ( ص ) کلا ضربات  امتیاز داردست امتیاز ایپون میباشد .

103- امکان گرفتن امتیاز درحالت دراز کش روی زمین نخواهدبود ( ص ) اگر مبارزی در زمین بیافتد وقسمت چودان در زمین باشدامکان گرفتن امتیاز نخواهد داشت ولی اگر قسمت جودان روی زمین نباشد امکان گرفتن امتیاز وجود دارد .

 

104- به مبارزی را که از وسایل ایمنی مورد تایید فدراسیون جهانی استفاده نکرده باشد یک دقیقه مهلت جهت تعویض ویاجایگزین کردن آنها بالوازم مورد تاییدوقت داده میشود ( ص )

105- مبارزی که درمسابقه ی کمیته با قانون ده ثانیه از دور مسابقه خارج گردیده  نمی تواند درمسابقات کاتا شرکت نماید( غ )چون مسابقات کاتا جدا از مسابقات کومیته میباشد وهیچ گونه تداخلی باهم ندارند .

106- مبارزی که با نظر دکترمسابقه شرایط ادامه ی مسابقه رااز دست داده باشد نمی تواند مجدا در آن مسابفه شرکت نماید( ص )

107- هنگامی که داور امتیازی را می بیندبایدمسابقه را قطع کرده وبا دست خود امتیاز را نشان داده و یا مه دهد( غ ) هنگامی که داور امتیازی را ببیند اول باید یامه داده وبه جای خود برگشته ودست خود رابه طرف مبارز امتیاز گرفته را نشان میدهدو بعداز جمع امتیازات امتیاز صحیح را به مبارز میدهد.

108- اگر از مبارز اعمال ناشایستی بعد از مسابقه سر بزند داور میتواند اوراشکاکو کند ( ص ) چون داور میتواند بعد از مسابقه اخطار ویاجریمه کند ولی نمی تواند امتیاز بدهدوجریمه اعمال ناشایست شکاکو است .

109- حکم در پایان ( سای شیای )رای برتر خواهد داشت ( غ ) حکم قاضی نیست و نمتواند در قضاوت نقشی داشته باشد .

110- در مسابقات تیمی کمیته ی مردان اگر سه نفر از نفرات تیم برنده شوند آن تیمبرنده اعلام خواهد شد ( ص ) چون در مسابقات تیمی  پنج نفرمسابقه دهنده شرکت دارند اگر سه نفر از آنها برنده شوند دو نفر باقیمانده تاثیری در بردوباخت تیم نخواهند داشت .

111-  هنگامیکه مبارزتوانست برحریف برتری جوید (بر زمین زد)ولی نتواند بلافاصله در زمان دو ثانیه تکنیک موثری وارد سازد داور یامه خواهد داد ( ص)  

112- اگر قاضی اطمینان ازرسیدن تکنیک به ناحیه ی امتیاز دار را نداشته باشد رای وی توری ماسن خواهد بود ( غ ) رای باید مینای باشد چون توری ماسن زمانی اعمال میشود که داور تکنیکی را که امتیاز ندارد ببیند .

113- مبارزی که اعمالش باعث لطمه خوردن به پرستیژ کاراته دو شود هانسکو میشود ( غ ) چون جریمه ی اعمال ناشایست شیکاکو میباشد .

114- هنگامی که عمل مبارز خطرناک ومخالف قانون باشدواعمال ممنوعه محسوب گردد ( شیکاکو ) رای صحیح است ( ص ) چون جریمه ی عمل خطرناک ومخالف قانون شیکاکو میباشد .

115- هنگامیکه داور مسابقه رابه خاطر دیدن امتیاز قطع کرد هرسه قاضی علامت( مینای ) رانشان دادند رای داور توری ماسن خواهد بود  ( غ ) چون داور میتواند امتیازی را که دیده است بدهد .

116- هنگام مشاهده ی موردی بر خلاف قانون حکم مسابقه راقطع کرده وازداور میخواهد تامشکل رابرطرف نماید( غ ) چون حکم حق قطع کردن مسابقه راندارد حکم  با سوت ویاباپرچم به سر داوراطلاع داده وسرداور میتواند به داور وسط دستور قطع مسابقه را بدهد تامشکل حل شود .

117- اگر دو قاضی( نیهون ) به آکابدهند ودیگری ( ایپون ) به آئو رانشان دهد وداور نظربربرامتیاز آئو داشته باشد داور وسط اول باید ابتدا علت امتیاز نداشتن آکا رانشان داده وسپس امتیاز به آئو رااعلام میکند (ص ) اگر امتیاز دو بدو باشد داور اول علت نداشتن امتیاز را(  تکنیک آکا رد شده ویا تکنیک آئو زودتر اثابت کرده وغیره ) نشان داده وبعد امتیاز رااعلام می کند .

1- درهنگام هانتی بعداز سای شیای اگر سه قاضی( آکا ) رابرنده اعلام کنند ونظر داور آئو باشد داور میتواند تقاضای رای مجدد نماید ( غ ) تقاضای تجدید رای کلا حذف شده است .

119- اگر قاضی علامتی رابه داوروسط  نشان دهدولی داوربه آن توجه نکند قاضی برای جلب توجه داور وسط میتواند نوک پرچم خود رابه زمین بزند ( غ ) چون قاضی فقط در صورت جوگای میتواند یک ویا دو بار به زمین بزند واگر داور توجه نکرد تکرار نمیکند .

120- اگر بعد از یامه دو قاضی ایپون به آئو وقاضی دیگر توری ماسن بدهد داور میتواند به آکا امتیاز بدهد . ( غ ) داور وسط زمانی میتواند امتیاز خود اعلام کند که از طرف یک داور حمایت شود .

121- اگر مبارزی نتواندبعدازگذشت ده ثانیه روی پای خود باستد داورباید وی را کیکن کرده وحریف رابرنده اعلام نماید ( غ ) داور به دلایل افتادن حریف تصمیم میگیرد امکان دارد رای شیکاکو ویاهانسکو ویاکیکن باشد .

122- اگر مبارزی پرتاب شده وقسمتی ازبدن وی در خارج از محوطه ی مسابقه برود داور باید سریعا یامه دهد ( غ ) چون داور دو ثانیه مهلت گرفتن امتیاز را میدهد . 

123- اگر سه داوربعداز قطع مسابقه داور وسط علامت ( سانبون )رابه آکا نشان دهند وداور وسط بداند که تکنیک آکا رد شده میتواند از داور ها تقاضای تجدید رای نماید ( غ )چون تقاضای تجدید رای در قوانین جدید کلا حذف شده است در قانون جدید داوروسط وقتی سه داور امتیازی رانشان دادند باید مسابقه را قطع کند ویکبار فقط علت نداشتن امتیاز را نشان داده اگر یکی از داور ها توری ماسن اعلام کند داور میتواند توری ماسن داده ومسابقه را ادامه دهد در غیر اینصورت باید امتیاز آکارابدهد .

124- کمیته ی ورزش تنها مرجع صلاحیت دارتایید آرمهای تبلیغی بر روی لباس کاراته میباشد. ( غ ) چون کمیته اجرایی فدراسیون جهانی درجهت تبلیغات شرکتهای حامی مسابقات میتواند مواردی راانجام دهد .

125- استفاده ازلثه ی محافظ دندان درهنگام مبارزه ی کمیته اجباری است ( ص ) چون لثه ی محافظ دندان – رو پا – ساق بند – برای کلیه رده سنی و محافظ بدن   ( هوگو ) – کلاه ایمنی برای امید وجوانان ونوجوانان  اجباری میباشد .

126- بعد از پرتاب حریف داورحد اکثر دو ثانیه به مجری فن برای کسب امتیاز زمان خواهد داد ( ص ) چون قبلا زمان 2 و 3 ثانیه بود ولی اکنون درقانون جدید  2 ثانیه میباشد.

127- اگر مبارز باضربه ی قوی پا به پهلو امتیاز بگیرد وباعث شودکه حریف ازمحوطه ی مسابقه بیرون برود داورباید امتیازنیهون به مجری فن داده واخطار خطای کاتاگوری 2 رابه خاطر جوگای به حریف مقابل بدهد ( غ ) چون امتیاز تعلق میگیرد وخطای جوگای تعلق نمیگیرد زیرا هر گاه مبارزی خط بیرونی مسابقه را قطع کند جوگای محسوب میشود به جز در مواردی که مبارز باتکنیک حریف از محوطه مسابقه بیرون انداخته شودویاهل ویا پرتاب شود.

128- اگر اعتراضی صورت پذیرد مسابقه تاحصول نتیجه ی اعتراض تعطیل خواهد شد ( غ )  چون در هنگام برسی اعتراض در روند مسابقات نبایستی هیچگونه وقفه ای ایجاد شود ومسابقات باید ادامه یابد مگر بادستور هیئت ژوری ویا سرداور .

129- اگر داور علامت سانبون دو قاضی برای آئو رانادیده گرفت حکم باید به سوت خود بدمد ( غ ) چون طبق قانون داوری اگر دو قاضی نظر امتیاز راداشته باشند ونظر داور وسط خلاف آن باشد داور وسط میتواند مسابقه را قطع نکرده وبه مسابقه ادامه دهد .

130 - هنگامیکه داوروسط امتیازی راکه باعث جراحت شده باشدرابدهد حکم باید علامت قطع مسابقه رابدهد ( غ ) چون داور میتواند بعداز جمع بندی آرا رای مناسب رابدهد وضمنا امکان دارد مجروح خود مقصر باشد .

131- هنگامیکه داور وسط زنگ پایان مسابقه را نشنید امتیاز نویس باید به سوت خود بدمد ( غ  ) این مورد یکی از وظایف ناظر برثبت امتیاز ووقت نگه دار ( سوپروایزر) میباشد نه امتیاز نویس .

132- هنگامی که مبارز نتواند سریا  روی پای خود بیاستد داورحکم برای شروع ده ثانیه باید علامت بدهد (  غ )  این از وظایف داور وسط میباشد .

133- برای دادن ( شیکاکو )داور وسط بایستی قاضی ها را برای  م احضار نماید (  ص )

134- وقتی که مبارزی در حین مسابقه مجروح شد ونیاز به مداوای بیشتر داشت داور وسط 3 دقیقه به وی فرصت مداوا خواهد دادوپس از آن داور وسط تصمیم خواهد گرفت که آیا مبارز شرایط مبارزه رااز دست داده است ویا باید به وی زمان بیشتری برای مداوا داده شود ( ص )  

135- هنگامیکه دومبارز یکدیگر رابغل کرده ویا باهمدیگر کشتی بگیرند داور باید سریا یامه دهد ( غ ) باید دو ثانیه برای گرفتن امتیاز فرصت بدهد .

136- برای اصلاح امتیاز داده شده ابتدا داور وسط باید به سمت مبارزی که به اشتباه به اوامتیاز داده شده است چرخیده وبا (توری ماسن) امتیاز وی راپاک کرده وسپس به حریف مقابل امتیاز لازم رابدهد.( ص )

137-  اگر مبارزی با (چودان گری) کنترل شده بتواند امتیاز کسب کند وبلافاصله ضربه ای رابه صورت حریف بزند که باعث جراحت مختصر شود هم امتیاز (نیهون) واخطار به وی داده خواهد شد ( غ ) باید به او اخطار داد.

138- هنگامیکه مبارزی آسیب دید ودکتراعلام کرد که وی قادر به ادامه ی مسابقه نیست داور نمیتواند برخلاف رای دکتر به وی مجوزمبارزه بدهد( ص )چون آسیب دیده گی مربوط به دکتر مسابقه میباشد .

139- هنگامیکه داور وسط امتیازی را برای (آئو)دیداما یک قاضی امتیاز برای آکا را نشان داد ودو داور علامت مینای رانشان دهند داور وسط میتواند بدون نظر خواهی به آئو امتیاز بدهد ( ص )

140- هنگام توقف مسابقه اگر یک قاضی به آئو امتیاز داده ودیگری به آکاو دیگری علامت جوگای را برای آکا نشان داده باشد داور باید توری ماسن رااعلام کند (ص ) چون در توقف مسابقه است.           

 14۱ - درهنگام هانتی اگر دوقاضی ( آکا ) رابرنده اعلام کرده باشندوداوروسط ویک داور( آئو ) رابرنده اعلام کرده باشند داور وسط میتواند آکا ویا آئو رابرنده اعلام کند ( غ ) داور وسط  باید از رای برتر خود در سای شیای استفاده کرده و  آئو را برنده اعلام کند .

142- در کومیته تیمی اگر دو مبارز یکدیگر را زخمی کنند ونتوانند به مبارزه ادامه دهند وامتیازات آنهانیز برابر باشد برنده با هانتی مشخص خواهد شد ( غ ) چون داور باید  هی کی واکه نماید- این مورد درصورتی است که دو تیم مساوی بوده ومسابقه ی دیگری بین دو نماینده تیمها انجام یافته باشد وباز نتیجه مساوی شود  باز یک مسابقه ی یک دقیقه ای بنام سای شیای انجام یافته در صورت تساوی برنده باهانتی مشخص خواهد شد. .

143- درمسابقات انفرادی اگر دومبارز هم دیگر رامجروح کنند ونتوانندبه مسابقه ادامه دهند وامتیازات  نیز برابر باشندداور وسط ( هی کی واکه ) رااعلام کرده وداوروسط وقاضی دیگر آئو را برنده اعلام کنند داور وسط بایستی با م سر داور کنترل کننده ی منطقه برنده را مشخص نماید ( غ ) داور وسط نمی تواند طبق قانون نظری بر برنده شدن بدهد .

144- درهانتی بعداز انجام سای شیای اگر دو قاضی( آکا ) را برنده اعلام کرده وداور وسط وقاضی دیگر ( آئو ) رابرنده اعلام نماید داور وسط باید با م سر داور برنده را اعلام نماید ( غ ) طبق قوانین داوری سرداور دربرنده شدن مبارزین رای ندارد .

145- تکنیکی که به زیر کمربند اصابت نماید امتیاز نخواهد داشت ( غ ) چون امکان دارد مبارز کمربند خودرا بالای استخوان شرمگاهی بسته باشدوپس درآن صورت  امکان گرفتن امتیاز وجود دارد .

146- تکنیکی که به تیغه ی شانه اصابت کند دارای امتیازنخواهد بود ( غ ) هر تکنیکی که به تیغه ی شانه اصابت کند دارای امتیاز میباشد مگر به ناحیه ی اتصال شانه وترقوه ( مفصل شانه ) .

147- اگر ( آکا ) به طور اتفاقی به کپل ( آئو ) ضربه بزند و ( آئو )نتواند به مبارزه ادامه دهد ( آئو ) کیکن خواهد شد ( ص ) چون حمله به بازوها وپاها و مفاصل ویا روی پا ممنوع میباشد وباید آکا جریمه شود .

148- اگر مبارزی آشکارا نفسش ببرد داور وسط باید مسابقه راقطع کرده وبه وی اجازه ی نفس گرفتن بدهد ( غ )

149- مبارزی که 8 امتیازاختلاف با حریف دارد برنده ی مسابقه خواهد شد( ص)

150- درپایان وقت مسابقه مبارزی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده ی مسابقه خواهد بود ( ص )

151- مبارزی که در زمان زیر ده ثانیه از محوطه ی مسابقه خارج شود بایستی حد اقل باکیکو کو جریمه شود ( ص )

153- در مسابقات تیمی اگر مبارزی هانسکو شد به حریف وی 8 امتیاز به اضافه بالاترین امتیاز تعلق می گیرد ( غ )  امتیاز بازنده صفر وامتیاز برنده هر چه باشد 8 خواهد شد .

154- اخطار ویا موبوبی هنگانی داده میشود که مبارز بر اثر خطای خود مجروح شده ویاضربه بخورد ( ص )

155- مبارزی که به سبب خطای خود آسیب ببیند بایستی به وی اخطار ویا موبوبی ویا هر دو آنها تعلق گیرد ( ص )

156- اگر مبارزی  چودان گری خوبی رااجرا نماید وحریف پای او را بگیرد نمیتوان به مجری فن امتیاز داد ( غ ) امتیاز تعلق میگیرد .

157- مبارزی که ضربه ی جودان گری راکه 6 شرط لازم امتیاز را دارد اجرا می کند حریف مقابل دست خود را بالا می آورد دست وضربه ی جودان گری حریف به آرامی به صورت وی اصابت می کند داور میتواند امتیاز سانبون را به وی بدهد زیرا ضربه ی پا به طور موثر دفاع نشده است ( ص )

158- مبارز حریف مقابل گرفته وباهم  به تشک می خورند وهر دو آسیب می بینند در این حال بایستی اخطار ویا جریمه به مجری فن داده شود ( غ ) امکان دارد مجری فن مقصر نباشد .

159- آستین چپ کی کاراته محل درج تبلیغ فدراسیون جهانی کاراته است ( ص).

160-فدراسیون های ملی اجازه ی درج تبلیغ بر روی گی کاراته را ندارند  ( غ )  چون کمیته ی اجرایی فدراسیون جهانی در جهت تبلیغات شرکتها ی حامی مسابقات می تواند مواردی را انجام دهد .

161- مبارزی که کیکن شده باشد دیگر اجازه ی شرکت در آن تورنمت را نخواهد داشت ( غ )

162- سای شیار فقط در مسابقات انفرادی استفاده میشود ( ص )

163- مبارزی را که در زمان کمتر از ده ثانیه اقدام به گرفتن حریف نماید حد اقل با کیکوکو جریمه خواهد شد ( ص )

164- مسابقات تیمی ن با2 نفر قابل اجرا است ( ص )

165- داور نبایستی هم میهن مبارزین باشد ولی اگر دو مربی توافق کنند یکی از قاضی ها می تواند هم وطن مبارزین باشد ( غ )

166- اگر بعد از یامه ی داور یک قاضی به آکا رای داده دیگری توری ماسن ودیگری می نای بدهدداور وسط میتواند به آئو رای بدهد ( ص )

167- فرار زیر ده ثانیه  جریمه ی کیکو کو راخواهد داشت ( ص )

168- قاضی اگر اطمینان داشته باشد که داور وسط در شرایط بهتری قرار داشته می تواند رای خود را تغییرورای داور وسط را حمایت کند ( ص )

169- قاضی میتواند درصورتیکه محل اصابت تکنیک را به وضوح ندیده باشد می نای را اعلام دارد ( ص )

170- بعد از یامه- داور وسط میتواند برخلاف رای دو قاضی رای دهد ( غ )


سلام به همگی.

کسب کاپ طلای گالیکش در کاراته  را به شما تبریک می گوییم . 

 

طاها قاضی محسنی     کسب مقام اول

ایلیا فرامرزی              کسب مقام اول 

حسین میرشاهی         کسب مقام اول

محمد امین براهویی    کسب مقام اول 

امیر حسین عربگلو     کسب مقام اول  

ایرج اسد خانی            کسب مقام اول

ابوذر تمرتاش             کسب مقام اول

متین فرامرزی             کسب مقام دوم

امیرحسین تمرتاش     کسب مقام سوم

 


تتلو در ترکیه به خواسته ی پلیس ایرانی بازداشت شد. او در اینستاگرام معرووف تر شد و آن بدبخت باحال و خفن را در ایران آوردند زورشان فقط به خواننده ی درجه یک میرسه والا منم شکایت دارم نامرداا دستگیرش کردند.
داستان آوازی برای وطن نوشته محمد دهریزی است؛ خلاصه کوتاه این داستان به شرح زیر است: زاغی که از زندگی در یک قفس طلایی با آب و دانه فراوان خسته شده، به جستجوی وطن اصلی خود می‌پردازد. بازرگان صاحب این زاغ در قفس را باز می‌کند تا زاغ به هرکجا که وطنش هست برود. زاغ پس از گذشتن از یک سپیدار سرسبز، یک برکه آب زلال با ماهی‌های زیبا و باغ پرندگان سرشار از میوه، به دریایی خروشان می‌رسد. او به توصیه‌های مرغان دریایی که می‌گویند گذر از این دریا غیر ممکن است، توجهی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

student acceptance تحصیل در اوکراین