محل تبلیغات شما

محيط مبارزه (تاتامي) براي  رده سني بالاي 14 سال 8 در 8 و براي زير 14 سال 6 در 6 متر در نظر گرفته ميشود.

(زمان مسابقه)

زمان مسابقه (مبارزه): زمان مسابقه  براي بزرگسالان در رده آقايان 3 دقيقه و زمان مسابقه بانوان بزرگسال 2 دقيقه محاسبه ميشود.

زمان مسابقه در رده سني  جوانان ( 14 و 15 سال)  و رده سني  اميد ( 16 و 17 سال)  2 دقيقه محاسبه ميشود.

زمان مسابقه براي زير 14 ساله ها  5/1 (یک و نیم) دقيقه خواهد بود.

(امتيازات)

امتيازات شامل موارد زير است:

یوکو = يك امتياز ( چودان و جودان زوكي داراي امتياز یوکو ميباشد و به طور كلي به ضربات دست كه به 7 ناحيه تعيين شده كه عبارتند از سر،صورت،گردن،شكم،سينه،پشت،پهلوها  اصابت نمايد داده ميشود)

وازاری  = دو امتياز (ضربات پا به ناحيه چودان  يعني سينه ، شكم ، پشت ، پهلوها   داراي امتياز وازاری  ميباشد)

ایپون  = 3 امتياز ( هر ضربه پاي صحيحي كه به ناحيه جودان يعني سر و صورت  و گردن حريف زده شود داراي امتياز ایپون  است،

 و همچنين اگر حريف خود بر روي زمين افتاده باشد يا با پرتاب صحيح  و قانوني و يا دروي  پا  توسط حريف بر روي زمين بيفتد  در اين صورت هر تكنيك صحيح و امتياز داري از جمله  هر ضربه دست و يا پا  بر روي حريف اجرا گردد داراي امتياز ایپون یعنی دارای 3 امتیاز ميباشد)

( شراط تكنيك و ضربه  براي دريافت امتياز)

امتياز هنگامي داده ميشود كه تكنيك شرايط زير را داشته باشد ( 6 شرط اساسي):

1-     فرم خوب

2-     نيت پاك ورزشي (جوانمردانه) يعني ضربه فقط براي كسب امتياز باشد

3-     نمايش قوي   ( يعني  تكنيك داراي قدرت وسرعت لازم باشد)

4-     آگاهي (زانشين) ( آگاهي  قبل از اجراي تكنيك  و در  هنگام اجراي تكنيك  و  بعد از اجراي تكنيك )

5-     زمان مناسب

6-     فاصله درست

 

( نقاطي كه  براي كسب امتياز ميتوان ضربه زد)

ضربه بايد به نقاط زير زده شود:

1-     سر

2-     صورت

3-     گردن

4-     شكم

5-     سينه

6-     پشت

7-     پهلوها

 

( چگونگي ضربات در مسابقه)

در رده سني بزگسالان ( سال به بالا)  ضربات  به صورت كنترل شده و بدون ايجاد جراحت  به ناحيه سر،صورت، گردن ( نه گلو )   مجاز است و ضربه به قسمتهاي  سينه،شكم،پهلوها و پشت  به شرط آنكه  ضربه به صورت قانوني و صحيح اجرا گردد ميتواند با سرعت وقدرت وارد شود.

در مسابقات رده سني زير سال  ضربات دست هيچگونه تماسي با سر و صورت و گردن حريف نبايستي داشته باشد و بايد  با كنترل و با فاصله 5 تا 10 سانتيمتري به سر و صورت و گردن حريف زده شود و تكنيكهاي پا فقط در صورت تماس سبك ( تماس پوستي) ميتواند داراي امتياز باشد ،و ضربات دست و پا به وسط بدن حريف يعني قسمتهاي سينه و شكم و پهلوها و پشت  بايد به صورت سبك اجرا گردد به صورتي كه باعث آسيب ديدگي  حريف نگردد.

قصه ی شعر چنار و کدوبن را به نثر ساده بنویسید.

بخش چهارم علوم پایه پنجم " نور و رنگ

بهترین توضیحات برای کمیته زدن در کاراته

     ,امتياز ,حريف ,زمان ,صورت ,ضربه ,زمان مسابقه ,داراي امتياز ,زده شود ,به ناحيه ,ميشود زمان ,دقيقه محاسبه ميشود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دروغممنوع فطرت